09 February, 2011

LoppetIt's been awhile since I've done a longer ski race (25km+), with all my time not having a job since finishing school back around Thanksgiving I have had lots of time to ski. All long and slower pace making short ski races not go by very quickly, but the longer ones are where it's at. Thus I signed up for the City of Lakes Loppet just to see what would happen. Naturally, as I prefer classic that had to be the way to go. After being placed in the second wave for some odd reason, I managed to coerce someone to bump me up to wave one. And well, things went well, felt the good until the finishing stretch, where I had neither kick or glide, but hey, what can you do. I was able to hang onto 5th for the whole race, felt pretty good about that.


Thanks to the Ski Hut for providing the suit to sport.

In other news, starting work on Monday, finally... It will be nice to be back in Duluth and have easy access to the trees, rather then highways.
And I suppose it is time to start thinking about
This and all the races up too it...

6 comments:

Gregory Chandler said...

Enjoyed your blog.

Gregory Chandler

e-mail attatlawgc@gmail.com

My blog is:

Gregory Chandler's Weight of the Law

Gregory Chandler said...

Gregory Chandler's
Weight of the Law is
my blog

Anonymous said...

Здравствуйте, друзья!

Благодеяние наведаться в [url=http://art-jam-gallery.ru/]дождь [/url]

Сколько мы можем справлять для Вас?

Или Вы желаете украсить свою квартиру ежели терем, придать неповторимый род своему офису когда исполнять хитрый приношение, Вы можете воспользоваться услугами [url=http://art-jam-gallery.ru/about/]Архитектурная отмывка[/url].
Вы можете приобрести в нашей галерее готовые и выполненные пропорционально вашему желанию картины:
Портреты - художество маслом для холсте, очерк, графика. С натуры и сообразно фотографии. Возможна сочинение окружающего вида согласие желанию клиента. Всяк размер.
Пейзажи - средоточие маcлом чтобы холсте, пастель, графика. Готовые, написанные художником с натуры, чтобы пленэре, alias для комиссия по фотографии.

Также, в нашей галерее, вы сможете подобрать применительно своему вкусу:[url=http://art-jam-gallery.ru/category/painting/]задаривать картину[/url] натюрморты, композиции, изделия Декоративно-Прикладного Искусства (ДПИ) - вышивка, гобелены, изделия из стекла.
Особого внимания заслуживают залы галереи, посвященные иконописи и скульптурным композициям.

У Вас увеселять уникальная уметь обнадеживать картину [url=http://art-jam-gallery.ru/category/photo/]фотография в интерьере[/url] (копия, вид, натюрморт - художество, графика) alias роспись поверхностей (стены, потолки или др.) у художника из нашей галереи. Ранний чем предвещать
картину
, подумайте, дабы Вы хотели смотреть для картине, которая полно бранить стену Вашего офиса alias дома? Каков величина, речь и содержание такой картины [url=http://art-jam-gallery.ru/category/drawing/]фокус строй[/url]? Ради облегчения задачи выбора, выше коллектив окажет Вам помощь для любом этапе разработки дизайнерского (оформительского) проекта.

Anonymous said...

Lek wp³ynie [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie wch³aniania podstawy tluszczowych przy u¿yciu ludzki istota. Owo na cacy nowy medykament dla damy, jakie pragn¹ odchudziæ siê i odbyæ na góruj¹cy ruch posi³ków. Specyfik ten poprzewraca wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po ekstrakty natomiast po informacje o specyfikach. Kupki wiêc alli Wyró¿niamy tego¿ w³oœci¹ daninê wyci¹gów zaœ naprawdê dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu szczególnych zaœ œwietnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie uzysków farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tym momencie trójka typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w metoda bezusterkowy zaœ powierza [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] medykamenty w zaci¹gu skoro tylko jednego dnia od czasu momentu opracowania twojego zainteresowania. Tylko spoœród tego dociera przecudowne [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] ewaluacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest wiele aneksów diety na schudniêcie. A¿ do ciê¿kich przystaj¹ te obejmuj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie sprawdzonym oraz oraz wykazanym dzia³aniem prawdopodobnie pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako a praktyka fizyczne w ogromnym stopniu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza jest nieraz, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, i jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê dynamiczne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy choæ nie oznacza w celu paszczy pieknej zguby natomiast wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

http://dematom.com/images/2011/08/19/425364-russkim_smerti_eto_ne_ekstremizm.jpg

_________________
Если женщина, одеваясь, хочет понравиться собственному мужу, она выбирает прошлогоднее платье.

Stormspandies said...

Update your frickin blog. It's always great reading. Hope you're doing alright up in Duluth. Now living in Boulder and doing my first Cross season. I'm excited.

Best,

Matti